1. Svoz zbytkového komunálního odpadu (TKO, popelnic)

Svoz  odpadu bude prováděn v pravidelných cyklech jedenkrát týdně tj. 52x za rok. V místech kde se vyváží odpad 2x týdně je systém svozu zachován. Nádoby na odpad musí být schváleného typu. Posádka svozového vozidla je povinna vyprázdnit veškeré typizované nádoby, které jsou přistaveny k okraji vozovky, nebo na určeném stanovišti a vždy je vrátit na původní místo.

Rozdělení ulic do svozových dnů

PONDĚLÍ: Sad Míru, Na Pohoří, Jiřická, Na Farském, Severní, Nad Městem, Želivecká, Lipinská,Holšická, Řendějovská, Samechovská, Hodkovská, Čestínská,  Dubina, Nesměřice

ÚTERÝ:  Vyhlídková, Pardidubská, Slunný vrch, Družstevní, Průběžná, Spojovací, Na výsluní, Revoluční, Dvouletky, Okružní, Poštovní, Náměstí Míru, Lipová, Mládeže, Školní, Krátká, Topolová, Polní, Hlohová, Prostřední,  Zámecká, Horní, 5. května

ČTVRTEK: Na Úvoze, Zahradní, M. J. Husi, Lesní, Nad Ovčínem, Nová, Družstevní, Příčná, Budovatelů, K Bažantnici, Ve Smrčkách,  Dubinská, 1.Máje, Nábřežní, Ke Kostelu, nám.Dr.Svobody, Malostranská, Kutnohorská,        Pohleďská, Lomená, Na Stráni,  Na Mokřině, Malostranské nám., Přímá, Nádražní, Na Kopečku, Jabloňová, V Paloukách, Ke Stadionu, Dvořákova, Smetanova, Fibichova, Pod Březíčkem, Ke Ctiborkám, V Maloninách, Na Pohoří                              

PÁTEK: Želivec, Sad Míru, podnikatelé

 2. Svoz vytříděných složek komunálního odpadu (plast, papír , sklo)

Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního odpadu snížíte množství odpadu v popelnicích a tím dokážete i Vy přímo ovlivnit náklady na odpady v obci = výše poplatku na jednoho občana, který jste ze zákona a obecně závazné vyhlášky povinni platit. Vámi vytříděné suroviny se budou svážet v zavedených cyklech.

plast – každé pondělí

papír – každý pátek

sklo – 1x měsíčně

Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do nádob na tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a hygienické požadavky = vyšší náklady.

 DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM OVLIVNÍTE VÝŠI POPLATKU ZA ODSTRANĚNÍ ODPADŮ !!

 3. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Systém provádění této služby bude prováděn formou mobilního sběru ze stanovišť určených městským úřadem. Na tyto stanoviště přijede ve stanovený den a hodinu svozová technika a odeberou od občanů přinesené odpady. Nebezpečné odpady bude odvážet firma FCC HP, s r.o. a velkoobjemový oprávnění pracovníci Technické služby města Zruč n.S.

Zde je nutné, aby občané dodrželi čas, předepsaná stanoviště a předávali jen níže uvedené odpady. Jiná stanoviště nejsou přípustná a bude to považováno jako založení černé skládky s případnými postihy.

 Odpady k odebrání:

velkoobjemové odpady: matrace, zdravotní keramika, nábytek, koberce, pneumatiky, stavební odpad do 200 kg na občana nebo vlastníka rekreačního objektu, sklo, zeleň

nebezpečné odpady: staré léky, barvy, fotochemikálie, oleje, znečištěné obaly, kyseliny, rozpouštědla

zpětný odběr: lednice, televize, monitory, ostatní elektronika, zářivky, monočlánky

 Jarní a podzimní sběr velkoobjemového odpadu ve městě Zruč n.S.

 v pátek 6.4. a 14.9.2018

 Stanoviště:

 1.  Rozhraní ulic Nová a Budovatelů 15:00 – 15:20
 2. Na Farském 15:25 –15:45
 3. ulice M.J.Husi – u lékárny 15:50 – 16:10
 4. Na Pohoří – u ZŠ 16:15 – 16:35
 5. ulice Průběžná – u garáží 16:40 – 17:00
 6. ulice Okružní – výjezd záchranky 17:05 – 17:25
 7. rozhraní ulic T. Bati a Okružní 17:30 – 17:50
 8. rozhraní ulic Hlohová a Okružní 17:55 – 18:15

v sobotu 7.4. a 15.9.2018

 1. Dubina - u zastávky ČSAD   8:00 – 8:20
 2. Želivec – u obchodu   8:25 – 8:45
 3. Zruč – naproti čerpací stanici   8:55 – 9:15
 4. Zruč – V Paloukách a Přímá   9:20 – 9:40
 5. Nesměřice – na návsi   9:50 – 10:10
 6. Zruč – ulice Ke stadionu na parkovišti 10:20 – 10:40
 7. Zruč – na nám. MUDr. J.Svobody 10:45 – 11:05

 POZOR, NOVĚ SBĚR POUZE VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU TECHNICKÝMI SLUŽBAMI V PÁTEK 15.6. 2018 A V SOBOTU 16. 6. 2018 (BEZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU)– NA STEJNÝCH STANOVIŠTÍCH VE STEJNÝCH ČASECH !

 4. Sběrový dvůr

Zde máte další možnost v průběhu roku zdarma odevzdat všechny druhy již zmíněných odpadů, vyjma zbytkového odpadu, který patří pouze do popelnic. Sběrový dvůr je provozován v areálu společnosti FCC HP, s.r.o. se sídlem Průmyslová 1037, Zruč nad Sázavou. Toto zařízení je Vám k dispozici

Provozní doba: Po 14:00 –17:00 hod., St 14:00 – 17:00 hod., So  8:00 -13:00 hod., tel.: 327 532 254.

KONTEJNEROVÝ SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRÁDEK TECHNICKÝMI SLUŽBAMI

v pátek 13. 4. a v sobotu 14. 4. 2018, v pátek 21. 9. a v sobotu 22. 9.  2018, v pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. 2018, v pátek 19. 10. a v sobotu 20. 10. 2018, v pátek 9. 11. a v sobotu 10. 11. 2018 na stejných stanovištích i v časech uvedených výše pro jarní a podzimní svozy velkoobjemového odpadu. Harmonogram svozu naleznete i na internetové adrese www.mesto-zruc.cz (pod záložkou Technické služby), další informace na tel.: 327 531 406, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

SVOZ BIOODPADU Z KOMPOSTÉRŮ:

První svoz 10. a 12. dubna, pak vždy v liché týdny, poslední svoz 20. a 22. listopadu 2018.

Prosíme občany, aby si tento leták uschovali. Jsou zde uvedeny termíny plánovaných akcí. Dále  žádáme, aby do popelnic neodkládali žhavý popel. Je zde velké nebezpečí vznícení odpadu ve svozovém vozidle, což se již stalo a zároveň se vystavujete nebezpečí, že Vám nebude Vaše nádoba obsloužena.

                                                                             

                                                                                                                                              DĚKUJEME