Z fotogalerie ...


Náves
Image Detail
Křížek
Image Detail

V sobotu 28. března se v kulturním domě v Nesměřicích konalo druhé setkání místních seniorů. Poprvé se pamětnici sešli před sedmi lety. Setkání organizoval místní osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů v Nesměřicích.

První účastníci se v kulturním domě začali shromažďovat před třetí hodinou. Milým překvapením byla jejich hojná účast čítající až čtyři desítky příchozích. Po úvodním slově shlédli návštěvníci historické fotografie obce a obrázky z akcí uskutečněných v průběhu posledních sedmi let od prvního setkání. Poté následovala volná zábava, při které si měli všichni senioři co říci. Vždyť někteří z nich se neviděli mnoho let.

Po velkém ohlase se již všichni zúčastnění těší na další setkání. Proto je vhodné na tomto místě poděkovat všem, kteří se přišli pobavit, a zároveň jim popřát mnoho příjemných a radostných chvil a pevné zdraví do dalších let.

 

Jaroslav Studnička