Z fotogalerie ...


Náves
Image Detail
Křížek
Image Detail

Kulaté výročí oslavili hasiči v Nesměřicích, protože uplynulo deset let

od chvíle, co sbor dobrovolných hasičů začal pořádat slavnosti. Letošní

ročník se uskutečnil 28. června u místní požární nádrže a jako každý rok

byl zahájen soutěží v hasičském útoku nazvanou „O pohár starosty města

Zruče nad Sázavou“.

 

Soutěže se zúčastnilo 12 družstev hasičů v mužské a 4 družstva v ženské

kategorii. V mužské části soutěže se nejlépe dařilo domácímu týmu, který

vyhrál s časem 23,93 vteřin. Na druhém místě skončili hasiči z Čejtic s

časem 26,87 a na třetím místě se umístili hasiči z Hulic s časem 27,68. Také

soutěž žen skončila nejlépe pro domácí družstvo, hasičky z Nesměřic si

odnesly pohár za první místo za čas 23,59. Druhé místo vybojovaly hasičky

z Hulic (tým A) s časem 26,78 a třetí místo patří hasičkám z Chabeřic za

čas 30,00.

 „Zlaté“ družstvo SDH Nesměřice

 

Diplomy a poháry za sportovní výkony předal hasičům starosta města

Zruč nad Sázavou Mgr. Martin Hujer a starosta SDH Nesměřice Jindřich

Šťastný. Ocenění se dostalo také hasičce SDH Nesměřice paní Blance

Doležalové. Ta převzala z rukou obou pánů medaili za zásluhy za svoji práci

s mladými hasiči.

 

Po skončení soutěže pokračovaly slavnosti taneční zábavou se skupinou

Eksploze. Pro dospělé byl připraven velký výběr míchaných koktejlů a děti

se mohly vydovádět ve skákacím hradě. Už teď se můžete těšit na další, už

jedenáctý, ročník Nesměřických slavností, který proběhne v červnu příštího

roku. A opět bude co oslavovat, hasiči v Nesměřicích totiž v roce 2015 oslaví  

85. výročí založení sboru.

 

SDH Nesměřice děkuje za podporu sponzorům akce: městu Zruč nad

Sázavou a technickým službám, Františku Smržovi – Polysan, s. r. o., Jiřímu

Přenosilovi – Kovomont, s. r. o., Františku Matouškovi – Podblanické uzeniny,

Honební společnosti Zruč nad Sázavou, Davidovi Rysovi – Pohostinství,

Jiřímu Dvořákovi – Velkopopovický Kozel, firmě Variel, a. s., Františku

Kubů a Zdeňku Fraňkovi.

 

Lenka Křížová